دانلودها

بروز رسانی 1395/04/27

 
لینک دانلود حجم برنامه بردهای قابل پشتیبانی نام برنامه آیکون برنامه
Download 254 MB Velvet 4     Velvet 8 Velvet
Download 4  MB  HD_A3   Q3   U3       HD 2013 V4.04        
Download 25 MB BX_5U0   BX_5UT Led Show TW 2015  
Download 5 MB HT_A3    HT_Q3 HD 2013 V4.15
 Download   5  MB   HD_A40   Q40   U40   HD 2014 V1.01.95  
 Download   28  MB   HD_U6a  U6b  U60  U62          HD 2016 V6.0.1      
Download 29  MB برد مموری خور تلاش آذر TA 3D Smart
Download 90  MB  D10  D20  D30  C10  C30   HD Player V3.9.33  
Download 49  MB  C1   C3       Led Art V1.2.2.1   
Download 42  MB                  Led Editor V9       
Download 13  MB        Led Center V500  
Download 72  MB LS4   LS8                    HDR V1.2.2         
         

برچسب ها: تابلو, روان, برنامه, dowmload